Kalendarium historii Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny:

 

1958 – ks. Tadeusz Stokowski – proboszcz z Michalczewa wyraził pragnienie, aby w Rososzy  powstał kościół i parafia.

1981 – Czesław i Zofia Piotrowscy, Wiesław i Janina Jaroszowie z Rososzki; Jan Maciak, Bronisław Mroczek i Zofia Zielińska z Rososzy – ofiarowują place pod budowę kaplicy.

23 maja 1983 – Jego Ekscelencja  Ks. Biskup Jerzy Modzelewski – biskup pomocniczy warszawski – poświęca plac pod budowę kaplicy;

ks. Ryszard Urbański – proboszcz z Sobikowa zaczyna starania o plany na budowę kaplicy i domu katechetycznego. Starania kontynuuje ks. Włodzimierz Olczak – wikariusz z Sobikowa

inżynierowie z Warszawy: Stanisław Banaszkiewicz, Anna Chomentowska, Michał Zwoliński, Bogdan Braun – projektują „Obiekt katechetyczny”

wrzesień 1984rozpoczęcie budowy kaplicy i plebanii;

grudzień 1984stan surowy kaplicy i mieszkania dla księdza;

24/25 grudnia 1984pierwsza Pasterka. Potem Msze św. odprawiano w niedziele.

20 marca 1985ks. Zbigniew Olton obejmuje obowiązki tworzenia placówki duszpasterskiej

15 czerwca 1985Jego Eminencja Józef kardynał Glemp, Prymas Polski wydał dekret o utworzeniu w Rososzy rektoratu z prawem udzielania Sakramentów i prowadzenia ksiąg metrykalnych, do którego przydzielił wioski: Adamów Rososki, Bogdaniec, Duża Dąbrowa, Dobiecin, Grabina, Jurandów, Ludwików, Machcin, Rososz, Rososzka, Nowa Rososzka, Staniszewice, Zaborówek, Zalesie, Nowy Żelechów, Żelazna.

30 czerwca 1985Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Modzelewski poświęca kaplicę

1 września 1985rektorat dekretem Jego Eminencji Józefa kardynała Glempa, Prymasa Polski, zostaje podniesiony do rangi parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i ks. Zbigniew Olton zostaje zatwierdzony jako pierwszy proboszcz.

8 września 1985pierwszy odpust w parafii ku czci Narodzenia Matki Bożej.

kwiecień 1986 rozpoczęcie budowy Domu Parafialnego na przedłużeniu kaplicy pod kierunkiem Kazimierza Zająca

15 czerwca 1986 – Msza święta prymicyjna ks. Sylwestra Jeża z Rososzy – pierwszego kapłana pochodzącego z parafii

wrzesień 1986założenie i ogrodzenie cmentarza parafialnego na działce zakupionej od Ryszarda Cieślaka z Rososzy

2 listopada 1986 – Jego Ekscelencja Ks. Bp Władysław Miziołek poświęcił krzyż i cmentarz zaprojektowany przez inż. Zbigniewa Lamborskiego

28 marca 1988Jego Eminencja Józef kard. Glemp, Prymas Polski, konsekrował dzwony, którym nadano imiona „Maryja” i „Józef”

12 września 1990 ks. Edward Sławiński mianowany nowym proboszczem w Rososzy

14 kwietnia 1991 pierwsza Wizytacja Kanoniczna Parafii dokonana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Władysława Miziołka

24 września 1995 uroczystości 10-lecia Parafii, w których uczestniczy Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marian Duś, biskup pomocniczy warszawski

19 czerwca 1997 Wizytacja Kanoniczna Parafii dokonana przez JE Ks. Józefa kardynała Glempa, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Prymasa Polski

1998 od parafii odłączono wioski: Duża Dąbrowa, Zalesie, Zadębie, Żelazna, Grabina, Ludwików, Staniszewice

19 czerwca 2000 ks. Ryszard Kania mianowany nowym proboszczem w Rososzy

21 kwietnia 2002 Wizytacja Kanoniczna Parafii dokonana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, biskupa pomocniczego warszawskiego

maj 2003 rozpoczęcie przebudowy kaplicy i plebanii. Powstaje kościół zaprojektowany przez inżynierów architektów z Pruszkowa: Marię Opolską-Pakuła, Annę Janakowską, Jana Kołakowskiego i Elżbietę Pamięta.

25 czerwca 2009ks. Dariusz Kruszewski mianowany nowym proboszczem w Rososzy

12 września 2010w 25-lecie istnienia Parafii Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Jarecki, biskup pomocniczy warszawski, dokonał konsekracji kościoła i umieścił w ołtarzu głównym relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego.

25 marca 2012Jego Eminencja Kazimierz kard. Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski dokonał kanonicznej wizytacji parafii.

kwiecień 2012na ścianach świątyni umieszczono nowe stacje Drogi Krzyżowej, które pobłogosławił Ks. Biskup Marian Duś, przybyły na uroczystości odpustowe Narodzenia NMP, 8 września 2012. Pobłogosławił również ołtarz i obraz św. Antoniego w kaplicy bocznej.

13-14 sierpień 2014 – nawiedzenie kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

02 marca 2020 – ks. dr Michał Dubicki mianowany nowym proboszczem w Rososzy.